Dansträningar fokus på nutidsdansen och hålls i princip en gång per vecka under skoltid. Danspedagog Raija Ilo leder dansträningarna.

 

Här är några studerandes tankar om dansträningarna.

 

”Dansträningarna är kul. Det är roligt att få pröva på olika dansstilar.”

”Kul att lära sig nya grejer som t.ex. saker inom akrobatik.”

”Träningarna passar alla. Vi lär oss behärska kroppen och våga pröva på.”

”Roligt att få dansa till koreografi.”