Frankrikeutbytet passar för dig som är intresserad av att lära känna och umgås med människor från andra kulturer och som vill ha en chans att träna dina engelska kunskaper i verkliga situationer. Du får uppleva vardagen i ett annat land inifrån. Du får möjlighet att bli vän med ungdomar i din egen ålder och jämföra erfarenheter från skollivet och fritiden. Resan passar också för dig som är intresserad av historia, speciellt Romartidens historia, eftersom det finns många lämningar och monument bevarade där från den tiden, för ca 2000 år sedan.

Du kommer att bo 5-6 dagar hos en vänelev som går i åk 2 i gymnasiet Lycée Philippe Lamour i staden Nîmes i södra Frankrike, närvara vid några lektioner, delta i utflykter och studiebesök och i franska ungdomars fritid. Du kommer också att ta emot din vänelev i din familj när studerande från Nîmes besöker oss.

Utbytet inleds med mejlkontakt och inför resan förbereder vi presentationer om Finland i par eller i grupp på engelska, som vi framför i en klass i Frankrike. 

Vårt samarbete med gymnasiet i Nîmes inleddes hösten 2013.