Här finns alla dokument samlade som du som studerande eller vårdnadshavare behöver under studietiden i PG.

Studieguiden (Läsårsinformation)

Kursbricka

Läroplan för PG(2016)

Läroplan för PG(2021)

Kursguide

Händelsekalender

Litteraturlista

Skolans ordningsregler

Studerandevården i PG

Blankett för anhållan om att tentera en kurs