I PG ordnas både teknisk slöjd och textilslöjd som lokala valbara studier ifall det finns ett tillräckligt stort intresse bland studerande. Slöjdlkurserna är populära och ordnas i slöjdutrymmena på Sursikbacken som en del av skoldagen, vanligtvis två gånger per vecka från kl 8.00 under en del av läsåret.