Världens största och ledande partikelfysiklaboratorium finns i CERN i Schweiz (och delvis i Frankrike – en underjordisk tunnel). Utbildningsstyrelsen har under ett antal år varit både pådrivare och sponsor för finländska gymnasier för att studerande skall delta i studieresor till denna anläggning och samtidigt besöka bl.a. FN:s och Röda Korsets kontor i Schweiz.


 

Våren 2006 beslöt vi här vid PG utröna studerandens intresse för att delta i en sådan studieresa och tre anmälde sitt intresse. De blev PG:s pionjärer och de anslöt sig till en grupp från Tammerfors under ledning av Anneli Öhman, som då var lärare vid Tammerfors privatskola.

Besöket utföll väl och efter det har studerande årligen haft möjlighet att delta i en vetenskapsresa tillsammans med andra studerande från flera gymnasier på västkusten. Resorna går vartannat år till Cern och vartannat år till München. I München är besöksmålen DLR, Deutches museum, m.fl.