Världens största och ledande partikelfysiklaboratorium finns i CERN i Schweiz (och delvis i Frankrike – en underjordisk tunnel). Utbildningsstyrelsen har under ett antal år varit både pådrivare och sponsor för finländska gymnasier för att studerande skall delta i studieresor till denna anläggning och samtidigt besöka bl.a. FN:s och Röda Korsets kontor i Schweiz.


 

Våren 2006 beslöt vi här vid PG utröna studerandens intresse för att delta i en sådan studieresa och tre anmälde sitt intresse. De blev PG:s pionjärer och de anslöt sig till en grupp från Tammerfors under ledning av Anneli Öhman, som då var lärare vid Tammerfors privatskola.

Besöket utföll väl och efter det har studerande årligen haft möjlighet att delta i en vetenskapsresa tillsammans med andra studerande från flera gymnasier på västkusten. Resorna går vartannat år till Cern och vartannat år till München. I München är besöksmålen DLR, Deutches museum, m.fl.

Hösten 2005 inledde Pedersöre gymnasium ett samarbete med Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium i Weinheim, Tyskland.

Samarbetet startades för att eleverna i PG skulle få en möjlighet att använda sina kunskaper i tyska i praktiken och samtidigt lära känna jämnåriga i Tyskland.

Utbytet har hittills skett på våren under våra elevers andra år i PG.

Samarbetet innebär dels att eleverna under skolåret arbetar i grupper med ett tema som behandlar någon del av vår kultur eller närmiljö och dels att de har e-mail-kontakt med elever i Weinheim.

Under våren besöker Pedersöre-eleverna Weinheim under en vecka och får också ett svarsbesök från sina vänner. Under besöket i Weinheim deltar vi i en del lektioner, lyssnar på de tyska elevernas presentationer, gör en rundvandring i staden och besöker även andra tyska städer. Eleverna bor i vänfamiljer och får sedan ta emot sin vän i sin egen familj när de tyska eleverna besöker Finland.

Go to top