För dig som läser alla fördjupade kurserna i fysik erbjuds en möjlighet att delta i ett projekt tillsammans med studerande från hela svenska Österbotten. Projektet består av en förberedande kurs och en vetenskapsresa till partikellaboratoriet CERN i Geneve eller till olika resmål i München.

Den förberedande kursen ger dig en bättre grund för att ta till dig informationen som du får under resan. Programmet på resan består av besök till olika ställen med främst vetenskaplig anknytning. Besöksmålen varierar med åren. I Geneve med omnejd har vi besökt: bl.a. CERN, FN, Röda korsets museum, universitetet, Chamonix, chokladfabrik. I München med omnejd har vi besökt: bl.a. DLR, Deutches museum, Planck institut, Allianz arenan, Olympiaparken.

Vi reser med flyg och bor på resandehem. Kostnaderna för resan har hittills delvis täckts av bidrag från olika håll, men trots bidragen är den egna andelen för resan relativt stor.

Hösten 2005 inledde Pedersöre gymnasium ett samarbete med Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium i Weinheim, Tyskland.

Samarbetet startades för att eleverna i PG skulle få en möjlighet att använda sina kunskaper i tyska i praktiken och samtidigt lära känna jämnåriga i Tyskland.

Utbytet har hittills skett på våren under våra elevers andra år i PG.

Samarbetet innebär dels att eleverna under skolåret arbetar i grupper med ett tema som behandlar någon del av vår kultur eller närmiljö och dels att de har e-mail-kontakt med elever i Weinheim.

Under våren besöker Pedersöre-eleverna Weinheim under en vecka och får också ett svarsbesök från sina vänner. Under besöket i Weinheim deltar vi i en del lektioner, lyssnar på de tyska elevernas presentationer, gör en rundvandring i staden och besöker även andra tyska städer. Eleverna bor i vänfamiljer och får sedan ta emot sin vän i sin egen familj när de tyska eleverna besöker Finland.

“Polen-projektet” är en studieresa med förintelsen, religion, konst och kultur som tema. Det innebär att vi under resan stiftar bekantskap med såväl det som hände under förintelsen i Polen och Krakow samt i Auschwitz-Birkenau som med religion, konst och kultur. Resan lämpar sig för dem som är intresserade av dessa teman.

Programmet består av bl.a. rundtur i Krakow med besök i kyrkor, synagogor och museér, rundtur i gettot, guidad rundtur i borgen Wawel, besök i saltgruvan i Wielitczka och besök till Auschwitz-Birkenau. Även andra programpunkter tillkommer beroende på utbud och möjlighet att få boka gruppbesök.

Vi reser med tåg till Helsingfors, flyg Helsingfors-Krakow och bor sedan på hostel i Krakow.

Inför resan förväntas man förbereda sig genom att ta del i närstudiedagar och göra egna arbeten, bl.a.  arbeten om platser vi besöker, bok- och filmrecensioner och att skriva dagbok under resan. Du bör välja kurs RE5, RE6, HI4, HI6 eller HIF8 för att förbereda dig för resan samt visa att du är genuint intresserad av studieresans innehåll.

Studieresan ger dessutom 2 tillämpade kurser då man gjort alla uppgifter som hör till.

Resan bekostar man själv och priset rör sig runt 700 euro, beroende på flygpris, tågpris, hostellets pris, guidens kostnader osv. Vi brukar också söka bidrag, men om vi får bidrag vet vi först på våren. Man måste räkna med att betala det som resan kostar om man anmäler sig. Vi brukar ordna med pappersförsäljning på vårvintern så då kan man via sin förtjänst få ner priset.

Det finns plats för 25-30 studerande på denna resa.

Go to top