I början av höstterminen åker ettorna, deras grupphandledare och tutorerna på lägerskola eftersom vi vill ge de nya ettorna en bra och trygg start på sin nya utbildning. Det här främjar också ett gott socialt klimat i skolan, man kommer snabbt in i gemenskapen och känner större delaktighet i skolvardagen. Lägerskolan omfattar en övernattning och den har hållits både i Pörkenäs och Kalajoki.

Här är några studerandes tankar om lägerskolan.

 

"Ett bra sätt att lära känna varandra och få nya kompisar!"

 

"Det var kul och man lärde känna många nya klasskamrater!"

 

"Det var roligt att lära känna sådana som inte gått i Sursik!"