Studieresan till Senegal ordnas som ett gemensamt projekt med andra skolor, med något års mellanrum. Deltagande skolor kan variera olika år. Några studeranden per skola har möjlighet att delta. Inför projektet ordnas närstudietillfällen för att deltagarna ska bekanta sig med såväl resmålet som med varandra. En träff ordnas också efter resan.

Inför resan har man också kontakt med studerande ungdomar i Senegal och dessa träffar vi på plats.

I Senegal gör vi studiebesök till bl.a. Finska Missionssällskapets verksamhetsställen i Fatickområdet, besöker trädgårdsprojekt, en saltutvinningsstation, en hälsostation och flera olika skolor, bl.a. en yrkesskola, en alfabetiseringsskola för lokala stamspråk, ett högstadium i en avlägsen by på landsbygden (utan elektricitet), en kyrka och ett center för traditionell medicin.

Projektet vill sträva till att göra världen mera begriplig och kunna förstå den bättre. Boendet är enkelt och vi kommer nära den lokala befolkningen och deras liv.