• bild1.jpg
  • IMG_2659.jpg
  • _MG_6720-2.jpg
  • _MG_7847-2.jpg

Go Healthy passar för dig som vill uppleva något annat under gymnasietiden och som i framtiden vill arbeta med något inom vården.

De kurser, som ingår i Go Healthy, hålls vid Yrkesakademin i Pedersöre under det andra gymnasieåret i period 4. Lektionerna hålls av Yrkesakademins lärare. Det maximala kursantalet är sex och kursinnehållet varierar från år till år. Exempel på kurser som har ordnats är anatomi, folksjukdomar, mentalhälsoarbete, missbrukarvård, första hjälp I och II, massage, näringslära, träningslära, vårdetik etc. Ifall du väljer att läsa kurser vid YA i period 4 så har du i princip inga kurser vid gymnasiet under den perioden.

 

Här är några studerandes tankar om Go Healthy.

 

”Kurserna du får med Go Healthy har du nytta av både för din egen hälsa och för de kommande studentskrivningarna. Det ger mer än du tror och det har hjälpt många i deras beslut inför framtida studier, inklusive mig.”

”Med tanke på studentexamen i realämnet hälsokunskap är projektet Go Healthy   mycket bra. I studentskrivningarna skrev jag någon ny och intressant information från varenda en av modulerna.”

”Lektionerna i projektet Go Healthy var roliga och lärorika och det användes många intressanta arbetssätt, så som bl.a. studiebesök, gruppdiskussioner,filmer och korta inlämningsarbeten. Jag rekommenderar att alla de elever som är intresserade av hälsokunskap och/eller vill prestera bra i studentskrivningarna i hälsokunskap deltar i detta projekt. Också de elever som vill ha en skön och avslappnad period kan söka sig till projektet Go Healthy.”

”...jag fick klart för mig vad jag helst av allt vill studera efter gymnasiet – fysioterapi!!!”

 

Mental träning innebär att du lär dig hur du kan må och fungera bättre. Du tränar dina tankar, känslor och handlingar för att stärka ditt självförtroende, förbättra din prestationsförmåga etc. Föreläsningar hålls kontinuerlig åt alla gymnasiestuderande och utgår från olika teman. Gymnasiet anlitar Christoph Treier som föreläsare.

 

Här är några studerandes tankar om föreläsningarna i mental träning.

 

”...bra och givande.”

”...stärker självkänslan och självförtroendet för att man skall kunna prestera bättre.”

”Han ger bra exempel som man kan relatera till.”

”Bra inför studentskrivningarna. Han ger exempel på olika sätt hur man kan förbereda sig inför studentskrivningarna.”

 

I början av höstterminen åker ettorna, deras grupphandledare och tutorerna på lägerskola eftersom vi vill ge de nya ettorna en bra och trygg start på sin nya utbildning. Det här främjar också ett gott socialt klimat i skolan, man kommer snabbt in i gemenskapen och känner större delaktighet i skolvardagen. Lägerskolan omfattar en övernattning och den har hållits både i Pörkenäs och Kalajoki.

Här är några studerandes tankar om lägerskolan.

 

"Ett bra sätt att lära känna varandra och få nya kompisar!"

 

"Det var kul och man lärde känna många nya klasskamrater!"

 

"Det var roligt att lära känna sådana som inte gått i Sursik!"

I vårt gymnasium innebär begreppet hälsa att vi i all vår verksamhet lägger tonvikten på faktorer som får studerande att må bra. I profileringen hälsa har vi valt att mera ingående berätta om Go Healthy vid YA, lägerskolan, den mentala träningen och skolmiljön.

Go to top