Fysik aktivitet har stor betydelse för den fysiska, psykiska och sociala hälsan. För dig, som vill hålla dig vid god hälsa under gymnasietiden, erbjuder vi ledda träningar av olika slag. Träningarna ingår i olika idrotts-/danskurser och de kurserna kan du räkna tillgodo i dina gymnasiestudier. Du har också möjlighet att fritt utnyttja skolans gym/idrottsfaciliteter ifall du vill träna på egen hand under skoldagen. 

Du har även möjlighet att räkna dig tillgodo idrottskurser t.ex. ishockey och danskurser som inte går i skolans regi men som du deltar i under gymnasietiden. Innan du påbörjar någon kurs bör du få rektors godkännande att kursen/kurserna kan räknas in i ditt studieprogram.