IDROTTSLINJEN

Till dig som älskar träning 

Delta i fotboll, ishockey, friidrott eller konditionsträning

Träning 2-4 gånger per vecka

Lär dig mer om hälsa och idrott via föreläsningar och praktik

Möjlighet att avlägga gymnasiediplom i idrott

Dina studier
Välj upp till 24 studiepoäng sammanlagt, förutom de vanliga gymnasiestudierna där du naturligtvis fokuserar på dina specialintressen och väljer det du vill. Kanske vill du satsa på hälsolära, psykologi och biologi för att få en ännu bredare bas inom området hälsa? Eller, kanske du vill fördjupa dig i språk eller matte? Möjligheterna är många!

 

Tre varianter inom idrottslinjen:

Morgonträning 2 ggr/ vecka för intensividrottare eller motionärer

Morgonträning och föreläsningar inom området hälsa och idrott, t.ex. idrottsfysiologi, idrottspsykologi, idrottsskador, näringsfysiologi

Morgonträning, föreläsningar, Go Healthy (=en period vid YA) samt en praktikperiod med t.ex. en idrottstränare, en fysioterapeut eller annan person inom hälso- eller idrottsområdet

Idrotten utgör ett eget ansökningsmål men ifall det finns utrymme i gruppen kan studerande på övriga linjer delta.

 


Fysik aktivitet har stor betydelse för den fysiska, psykiska och sociala hälsan. För dig, som vill hålla dig vid god hälsa under gymnasietiden, erbjuder vi ledda träningar av olika slag. Träningarna ingår i olika idrotts-/danskurser och de kurserna kan du räkna tillgodo i dina gymnasiestudier. Du har också möjlighet att fritt utnyttja skolans gym/idrottsfaciliteter ifall du vill träna på egen hand under skoldagen. 

Du har även möjlighet att räkna dig tillgodo idrottskurser t.ex. ishockey och danskurser som inte går i skolans regi men som du deltar i under gymnasietiden. Innan du påbörjar någon kurs bör du få rektors godkännande att kursen/kurserna kan räknas in i ditt studieprogram.