Här finns alla dokument samlade som du som studerande eller vårdnadshavare behöver under studietiden i PG.

Studieguiden 23-24 (Läsårsinformation)

Kursbricka

Läroplan för PG(2021)

Kursguide (GLP 2021)

Händelsekalender

Skolans ordningsregler

Studerandevården i PG

Blankett för anhållan om att tentera en kurs