Under skoldagen har du möjlighet att fritt utnyttja skolans gym/idrottsfaciliteter.

 

Här är några studerandes tankar om den möjligheten.

 

” Bra att kunna träna under skoltid.” 

”Man har något vettigt att göra på håltimmarna.”

”Bra att få träna när man vill och att det är öppet.”