Här är några knivbilder som gjorts av PG:s gymnasiestuderande. Knivkursen ordnades så att vi hade några gemensamma lektioner, varefter de kunde komma in på Sursik skolas slöjdtimmar för att få handledning och kunna jobba med sina knivprojekt, under egna håltimmar i sina scheman. Studerande får kursen som en studieprestation bland de valfria kurserna.

Slöjdkursen startade på nytt hösten 2019.