Go Healthy passar för dig som vill uppleva något annat under gymnasietiden och som i framtiden vill arbeta med något inom vården.

De kurser, som ingår i Go Healthy, hålls vid Yrkesakademin i Pedersöre under det andra gymnasieåret i period 4. Lektionerna hålls av Yrkesakademins lärare. Det maximala kursantalet är sex och kursinnehållet varierar från år till år. Exempel på kurser som har ordnats är anatomi, folksjukdomar, mentalhälsoarbete, missbrukarvård, första hjälp I och II, massage, näringslära, träningslära, vårdetik etc. Ifall du väljer att läsa kurser vid YA i period 4 så har du i princip inga kurser vid gymnasiet under den perioden.

 

Här är några studerandes tankar om Go Healthy.

 

”Kurserna du får med Go Healthy har du nytta av både för din egen hälsa och för de kommande studentskrivningarna. Det ger mer än du tror och det har hjälpt många i deras beslut inför framtida studier, inklusive mig.”

”Med tanke på studentexamen i realämnet hälsokunskap är projektet Go Healthy   mycket bra. I studentskrivningarna skrev jag någon ny och intressant information från varenda en av modulerna.”

”Lektionerna i projektet Go Healthy var roliga och lärorika och det användes många intressanta arbetssätt, så som bl.a. studiebesök, gruppdiskussioner,filmer och korta inlämningsarbeten. Jag rekommenderar att alla de elever som är intresserade av hälsokunskap och/eller vill prestera bra i studentskrivningarna i hälsokunskap deltar i detta projekt. Också de elever som vill ha en skön och avslappnad period kan söka sig till projektet Go Healthy.”

”...jag fick klart för mig vad jag helst av allt vill studera efter gymnasiet – fysioterapi!!!”