Skolan inledde sin verksamhet hösten 1976 och kunde senare samma höst flytta in i en ny byggnad.
Läsåret 1982-83 kunde den första tillbyggnaden tas i bruk.Inför läsåret 1998-99 kunde skolan börja sin verksamhet i förstorade och renoverade utrymmen.

Rektorer:

Edgar Stenbacka 1976-1977
Lisbeth Jungner 1977-1979
Ragne Kommonen 1979-1985
Leif Back 1985 -2003
Annette Forsman-Sundvik 2003 -
Monika Eklund-Laurila 2018 -