• bild1.jpg
  • IMG_2659.jpg
  • _MG_6720-2.jpg
  • _MG_7847-2.jpg

Studieresan till Senegal ordnas som ett gemensamt projekt med andra skolor, med något års mellanrum. Deltagande skolor kan variera olika år. Några studeranden per skola har möjlighet att delta. Inför projektet ordnas närstudietillfällen för att deltagarna ska bekanta sig med såväl resmålet som med varandra. En träff ordnas också efter resan.

Inför resan har man också kontakt med studerande ungdomar i Senegal och dessa träffar vi på plats.

I Senegal gör vi studiebesök till bl.a. Finska Missionssällskapets verksamhetsställen i Fatickområdet, besöker trädgårdsprojekt, en saltutvinningsstation, en hälsostation och flera olika skolor, bl.a. en yrkesskola, en alfabetiseringsskola för lokala stamspråk, ett högstadium i en avlägsen by på landsbygden (utan elektricitet), en kyrka och ett center för traditionell medicin.

Projektet vill sträva till att göra världen mera begriplig och kunna förstå den bättre. Boendet är enkelt och vi kommer nära den lokala befolkningen och deras liv.

Frankrikeutbytet passar för dig som är intresserad av att lära känna och umgås med människor från andra kulturer och som vill ha en chans att träna dina engelska kunskaper i verkliga situationer. Du får uppleva vardagen i ett annat land inifrån. Du får möjlighet att bli vän med ungdomar i din egen ålder och jämföra erfarenheter från skollivet och fritiden. Resan passar också för dig som är intresserad av historia, speciellt Romartidens historia, eftersom det finns många lämningar och monument bevarade där från den tiden, för ca 2000 år sedan.

Du kommer att bo 5-6 dagar hos en vänelev som går i åk 2 i gymnasiet Lycée Philippe Lamour i staden Nîmes i södra Frankrike, närvara vid några lektioner, delta i utflykter och studiebesök och i franska ungdomars fritid. Du kommer också att ta emot din vänelev i din familj när studerande från Nîmes besöker oss.

Utbytet inleds med mejlkontakt och inför resan förbereder vi presentationer om Finland i par eller i grupp på engelska, som vi framför i en klass i Frankrike. 

Vårt samarbete med gymnasiet i Nîmes inleddes hösten 2013.

För dig som läser alla fördjupade kurserna i fysik erbjuds en möjlighet att delta i ett projekt tillsammans med studerande från hela svenska Österbotten. Projektet består av en förberedande kurs och en vetenskapsresa till partikellaboratoriet CERN i Geneve eller till olika resmål i München.

Den förberedande kursen ger dig en bättre grund för att ta till dig informationen som du får under resan. Programmet på resan består av besök till olika ställen med främst vetenskaplig anknytning. Besöksmålen varierar med åren. I Geneve med omnejd har vi besökt: bl.a. CERN, FN, Röda korsets museum, universitetet, Chamonix, chokladfabrik. I München med omnejd har vi besökt: bl.a. DLR, Deutches museum, Planck institut, Allianz arenan, Olympiaparken.

Hösten 2005 inledde Pedersöre gymnasium ett samarbete med Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium i Weinheim, Tyskland.

Samarbetet startades för att eleverna i PG skulle få en möjlighet att använda sina kunskaper i tyska i praktiken och samtidigt lära känna jämnåriga i Tyskland.

Utbytet har hittills skett på våren under våra elevers andra år i PG.

Samarbetet innebär dels att eleverna under skolåret arbetar i grupper med ett tema som behandlar någon del av vår kultur eller närmiljö och dels att de har e-mejlkontakt med elever i Weinheim.

Under våren besöker Pedersöre-eleverna Weinheim under en vecka och får också ett svarsbesök från sina vänner. Under besöket i Weinheim deltar vi i en del lektioner, lyssnar på de tyska elevernas presentationer, gör en rundvandring i staden och besöker även andra tyska städer. Eleverna bor i vänfamiljer och får sedan ta emot sin vän i sin egen familj när de tyska eleverna besöker Finland.

“Polen-projektet” är en studieresa med förintelsen, religion, konst och kultur som tema. Det innebär att vi under resan stiftar bekantskap med såväl det som hände under förintelsen i Polen och Krakow samt i Auschwitz-Birkenau som med religion, konst och kultur. Resan lämpar sig för dem som är intresserade av dessa teman.

Programmet består av bl.a. rundtur i Krakow med besök i kyrkor, synagogor och museér, rundtur i gettot, guidad rundtur i borgen Wawel, besök i saltgruvan i Wielitczka och besök till Auschwitz-Birkenau. Även andra programpunkter tillkommer beroende på utbud och möjlighet att få boka gruppbesök.

Vi reser med tåg till Helsingfors, flyg Helsingfors-Krakow och bor sedan på hostel i Krakow.

Inför resan förväntas man förbereda sig genom att ta del i närstudiedagar och göra egna arbeten, bl.a.  arbeten om platser vi besöker, bok- och filmrecensioner och att skriva dagbok under resan.

Go to top