Ledd träning under skoltid.

 

Här är några studerandes tankar om intensivträningarna.

 

”Mångsidig träning som ger bra grund för grenspecifik träning.” 

”...bra  för man får träna på skoltid.”

”...liten grupp med bra sammanhållning och bra coaching.”