• bild1.jpg
  • IMG_2659.jpg
  • _MG_6720-2.jpg
  • _MG_7847-2.jpg

Naturklubben ordnar aktiviteter för studerande och lärare som gillar att vistas ute i naturen. Under de senaste läsåren har vi t ex vandrat längs Utterleden, paddlat i Larsmosjön och längs Esse å. Vi har provat på pimpelfiske och fått följa med ringmärkning av pärlugglor.

Naturklubben läsåret 2013-2014

Naturklubben ordnar aktiviteter för studerande och lärare som gillar att vistas ute i naturen.

I början av läsåret hade vi ett möte där ny styrelse valdes och vi diskuterade olika alternativ till aktiviteter. I slutet av september åkte vi till Karleby och fick vara med om ringmärkning av pärlugglor. I mars prövade vi fiskelyckan då vi åkte till Lappfors och njöt av en vacker vårvinterdag med pimpelfiske. I maj blev det vandring längs Utterleden, vi gick från Lappfors skidcenter till Bockabron i Kiisk. De starholkar som Naturklubben byggt tillsammans med Jakobstadsnejdens natur rf blev under våren uppsatta på olika platser i kommunen. Under läsåret har ungefär femton studerande deltagit i Naturklubbens aktiviteter.

TekNatur/Projekt är en årligt återkommande tävling som ordnas av Tekniska föreningen i Finland och som hålls i Helsingfors i månadsskiftet januari-februari varje år. Uppgiften är att utföra ett litet forskningsprojekt av något slag. Man kan illustrera en vetenskaplig princip, beskriva och utföra ett experiment eller dokumentera en teknisk konstruktion. I ett projekt kan 1-4 studerande delta. Ett projekt kan utföras inom följande tre ämnesgrupper, matematik och datorer, fysik-kemi och teknik eller biologi och miljökunskap. Pedersöre gymnasium har under TekNaturs tjugoåriga era deltagit med god framgång. 

I PG har studerande möjlighet att delta i utbyte med Kalajoen Lukio. Man kan studera en period som utbyteselev i Kalajoki och vara inneboende i familj där och på motsvarande sätt kan man också ta emot en studerande från Kalajoki och ha inneboende hos sig.

 

Här är några knivbilder som gjorts av PG:s gymnasiestuderande. Knivkursen ordnades så att vi hade några gemensamma lektioner, varefter de kunde komma in på Sursik skolas slöjdtimmar för att få handledning och kunna jobba med sina knivprojekt, under egna håltimmar i sina scheman. Studerande får kursen som en studieprestation bland de valfria kurserna.

Slöjdkursen startade på nytt hösten 2019.

Go to top