• bild1.jpg
  • IMG_2659.jpg
  • _MG_6720-2.jpg
  • _MG_7847-2.jpg

Naturklubben ordnar aktiviteter för studerande och lärare som gillar att vistas ute i naturen. Under de senaste läsåren har vi t ex vandrat längs Utterleden, paddlat i Larsmosjön och längs Esse å. Vi har provat på pimpelfiske och fått följa med ringmärkning av pärlugglor.

Naturklubben läsåret 2013-2014

Naturklubben ordnar aktiviteter för studerande och lärare som gillar att vistas ute i naturen.

I början av läsåret hade vi ett möte där ny styrelse valdes och vi diskuterade olika alternativ till aktiviteter. I slutet av september åkte vi till Karleby och fick vara med om ringmärkning av pärlugglor. I mars prövade vi fiskelyckan då vi åkte till Lappfors och njöt av en vacker vårvinterdag med pimpelfiske. I maj blev det vandring längs Utterleden, vi gick från Lappfors skidcenter till Bockabron i Kiisk. De starholkar som Naturklubben byggt tillsammans med Jakobstadsnejdens natur rf blev under våren uppsatta på olika platser i kommunen. Under läsåret har ungefär femton studerande deltagit i Naturklubbens aktiviteter.

TekNatur/Projekt är en årligt återkommande tävling som ordnas av Tekniska föreningen i Finland och som hålls i Helsingfors i månadsskiftet januari-februari varje år. Uppgiften är att utföra ett litet forskningsprojekt av något slag. Man kan illustrera en vetenskaplig princip, beskriva och utföra ett experiment eller dokumentera en teknisk konstruktion. I ett projekt kan 1-4 studerande delta. Ett projekt kan utföras inom följande tre ämnesgrupper, matematik och datorer, fysik-kemi och teknik eller biologi och miljökunskap. Pedersöre gymnasium har under TekNaturs tjugoåriga era deltagit med god framgång. 

I PG har studerande möjlighet att delta i utbyte med Kalajoen Lukio. Man kan studera en period som utbyteselev i Kalajoki och vara inneboende i familj där och på motsvarande sätt kan man också ta emot en studerande från Kalajoki och ha inneboende hos sig.

 

I PG ordnas både teknisk slöjd och textilslöjd som lokala valbara studier ifall det finns ett tillräckligt stort intresse bland studerande. Slöjdlkurserna är populära och ordnas i slöjdutrymmena på Sursikbacken som en del av skoldagen, vanligtvis två gånger per vecka från kl 8.00 under en del av läsåret.

Go to top