Mental träning innebär att du lär dig hur du kan må och fungera bättre. Du tränar dina tankar, känslor och handlingar för att stärka ditt självförtroende, förbättra din prestationsförmåga etc. Föreläsningar hålls kontinuerlig åt alla gymnasiestuderande och utgår från olika teman. Gymnasiet anlitar Christoph Treier som föreläsare.

 

Här är några studerandes tankar om föreläsningarna i mental träning.

 

”...bra och givande.”

”...stärker självkänslan och självförtroendet för att man skall kunna prestera bättre.”

”Han ger bra exempel som man kan relatera till.”

”Bra inför studentskrivningarna. Han ger exempel på olika sätt hur man kan förbereda sig inför studentskrivningarna.”