I vårt gymnasium innebär begreppet hälsa att vi i all vår verksamhet lägger tonvikten på faktorer som får studerande att må bra. I profileringen hälsa har vi valt att mera ingående berätta om Go Healthy vid YA, lägerskolan, den mentala träningen och skolmiljön.