Fysik aktivitet har stor betydelse för den fysiska, psykiska och sociala hälsan. För dig, som vill hålla dig vid god hälsa under gymnasietiden, erbjuder vi ledda träningar av olika slag. Träningarna ingår i olika idrotts-/danskurser och de kurserna kan du räkna tillgodo i dina gymnasiestudier. Du har också möjlighet att fritt utnyttja skolans gym/idrottsfaciliteter ifall du vill träna på egen hand under skoldagen. 

Du har även möjlighet att räkna dig tillgodo idrottskurser t.ex. ishockey och danskurser som inte går i skolans regi men som du deltar i under gymnasietiden. Innan du påbörjar någon kurs bör du få rektors godkännande att kursen/kurserna kan räknas in i ditt studieprogram.

 

 Ledd träning under skoltid.

 

Här är några studerandes tankar om intensivträningarna.

 

”Mångsidig träning som ger bra grund för grenspecifik träning.” 

”...bra  för man får träna på skoltid.”

”...liten grupp med bra sammanhållning och bra coaching.”

 Ledd träning en gång i vecka efter skoltid, dvs. efter kl. 15.

 

Här är några studerandes tankar om innebandyträningarna.

 

”Kul att spela och träna.”

”....avkoppling.”

” Roligt då det är fysiskt krävande.”

”Du lär känna nya människor.”

Ledd träning en gång i vecka efter skoltid, dvs. efter kl. 15.

 

Här är några studerandes tankar om volleybollträningarna.

 

”Bra allmän träning, grenspecifik träning och koordinationsträning.”

”...passar nybörjare och längre hunna.”

”Man lär känna andra och har kul tillsammans.”   

PG-Fotiscamp/PG-Futsal innebär fotboll två gånger i veckan.

 

Här är några studerandes tankar om fotbollsträningarna.

 

”Passar alla.”

” Det är bra att det erbjuds möjlighet att få spela fotboll"

” Det är roligt med teknikövningar och att få spela fotboll.”

 

Go to top